Organisatie

HTV BOUWLUST
Pasteurstraat 9, 2811 DX Reeuwijk
E  htvbouwlust@live.nl

Bestuur

Het huidige Bestuur bestaat uit 4 personen:

– Joris van Herk (tuin 47), voorzitter
– Saskia de Vreugd (tuin 28), secretaris, vice voorzitter, pr & communicatie
– Ruud Baardolf (tuin 38/57), penningmeester
– Hannah ten Brink (tuin 41), coördinator tuinen
– Cor Blotenburg (tuin 60), coördinator complex

Het Bestuur bestaat uit tuinierende leden van HTV Bouwlust. Het is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en onderhoudt daartoe zowel contacten met alle leden als met de buitenwereld, m.n. de Gemeente. Het bestuur beslist over lidmaatschap en tuintoewijzing en draagt zorg voor onderhoud en aanschaf van verenigingseigendommen. 

Vanuit het Bestuur worden ook activiteiten als kaartavonden, de nieuwjaarsbijeenkomst, de zomerse BBQ of informatie-avonden voor de leden georganiseerd.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari leggen Bestuur en Tuincommissie verantwoording af over het gevoerde beleid en wordt beslist over zaken als de Tuinregels, de contributie en de (grote) uitgaven voor gemeenschappelijke opstallen en gereedschappen.

 

Tuincommissie

Voor het toezicht op het naleven van de tuinregels is een Tuincommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit bestuurslid Hannah ten Brink en tuinder Marco Vrijenhoek.

 

Het Praathuis

In het Praathuis staat er altijd wel een drankje koel in de koelkast. Dit gebeurt niet vanzelf! Ton Slappendel is hiervoor verantwoordelijk, maar er zijn nog meer leden betrokken bij het onderhoud van het Praathuis.

 

Tuinwinkel / servicepunt

In de tuinwinkel bieden wij tegen scherpe prijzen jonge (groente)plantjes aan. Ook kan hier in het najaar mest en grond en het gehele jaar door zand besteld worden. Ook kan hier de aanhanger gehuurd worden. Het beheer van de Tuinwinkel ligt bij Peter Perdijk, te bereiken via htvbouwlust@live.nl.

Openingstijden: woensdag 10.00 – 11.00 uur, zaterdag 09.00 – 11.30 uur.
Let er wel op, de openingstijden van de winkel verschillen per seizoen! 

 

Introductie nieuwe leden / tuincoach

Hannah ten Brink en Barbara van Dijkum verzorgen de introductie van nieuwe leden op de tuin. Zij maakt de nieuwe tuinder wegwijs op het complex.

Nieuw dit jaar is de tuincoach! Ruud Baardolf begeleidt nieuwe tuinders bij het starten van hun nieuwe hobby. Als zij vragen hebben kunnen zij altijd bij hem terecht! Maar natuurlijk kan een tuinder van een naastgelegen tuin kan aangesproken worden voor het nodige advies.

Nieuwsbrief

Als lid van de vereniging ontvang je een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt samengevat wat er ter sprake is gekomen tijdens de bestuursvergaderingen. Deze nieuwsbrief bevat bestuurlijke wetenswaardigheden, maar ook aankondigingen van activiteiten of leveringen van mest of grond, verslagen van activiteiten die geweest zijn of reacties die zij ingestuurd door de leden. De agenda op de eerste pagina houdt iedereen op de hoogte van belangrijke punten die er aan gaan komen.

De nieuwsbrief wordt verstrekt via de mail. Voor de leden zonder email wordt een geprint exemplaar van de nieuwsbrief aangeboden in het praathuis.