Tuinregels

De regels voor het tuinieren bij HTV Bouwlust staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement. Belangrijkste punten hieruit:

  • Ieder lid is verantwoordelijk voor voldoende onderhoud van zijn tuin. Overlast door plantenziektes of zaaiend onkruid dient te worden voorkomen. Dat betekent dat men tijdens het groeiseizoen de nodige uren moet besteden aan schoffelen en wieden, naast het leukere werk van planten en oogsten.
  • Wisselteelt is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde tuin. Die wisselteelt geldt i.v.m. de zeer besmettelijke phytophtora m.n. voor aardappelen en tomaten. Leden zijn verplicht in hun teeltschema hiermee rekening te houden.
  • Wij proberen zo natuurlijk mogelijk te tuinieren. Uiteraard zijn verboden bestrijdingsmiddelen niet toegestaan en wordt van de leden verwacht dat zij terughoudend zijn m.b.t. het gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Veel leden gaan zelfs voor biologisch tuinieren.
  • Er zijn duidelijke regels voor beplanting langs scheidingen met buren en voor de vorm en plaats van schuren en kasjes.

HuishoudelijkReglement 2022